Những hình ảnh của Tổ CPTTT

Tổ Chậm PTTT Trường Trẻ em khuyết tật Quảng Trị có 14 cán bộ giáo viên và nhân viên.
Tổ Chậm PTTT Trường Trẻ em khuyết tật Quảng Trị có 14 cán bộ giáo viên và nhân viên. Tổng số lớp 06 lớp với 62 học sinh.
Năm học 2017 - 2018 Tổ chậm PTTT  hoạt động theo kế hoạch của nhà trường và đạt kết quả cao trong học kì I vừa qua. 
Bài tin liên quan