Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thu Hà
Giáo viên Trần Thị Thu Hà
Ngày tháng năm sinh 17/05/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHGD đặc biệt
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều