Thông tin chi tiết Giáo viên "Trần Thị Thu Hà"
Trần Thị Thu Hà
Họ và tên Trần Thị Thu Hà
Ngày sinh 17/05/1975
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị ĐHGD đặc biệt
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều