Thông tin chi tiết Nhân viên "Trần Thị Ngọc"
Trần Thị Ngọc
Họ và tên Trần Thị Ngọc
Ngày sinh 28/03/1968
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên
Học hàm, học vị TC HC văn thư
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01238991889
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều