Thông tin chi tiết:
Trần Thị Ngọc
Nhân viên Trần Thị Ngọc
Ngày tháng năm sinh 28/03/1968
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị TC HC văn thư
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01238991889
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều