• :
 • :
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Trần Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   TC HC văn thư
  • Điện thoại:
   01238991889
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV - P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0982748315
  • Email:
   huonggiangson70@gmail.com