• :
 • :
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Trương Thị Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0946580117
 • Lê Thị Diệu Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHKH Anh Văn
  • Điện thoại:
   0905503357
 • Lê Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0914698959
 • Lê Thị Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   TCTin
  • Điện thoại:
   0947560123
  • Email:
   thanhnhantekt@gmail.com
 • Trần Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHGD đặc biệt
 • Nguyễn Thị Thỉ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0935132957
 • Nguyễn Ngọc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ - TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0965365465
  • Email:
   ngocnhanmeo@gmail.com
 • Võ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0942787159
 • Hồ Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0986858357
 • Trần Kim Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0917696345
 • Trần Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0948160222