Thông tin chi tiết Giáo viên "Nguyễn Thị Thục Oanh"
Nguyễn Thị Thục Oanh
Họ và tên Nguyễn Thị Thục Oanh
Ngày sinh 01/02/1967
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị ĐHGD đặc biệt
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01664247159
Thư điện tử thucoanh113@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều