Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thỉ
Giáo viên Nguyễn Thị Thỉ
Ngày tháng năm sinh 18/05/1969
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị CĐSP tiểu học
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0935132957
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều