Thông tin chi tiết Giáo viên "Nguyễn Thị Thỉ"
Nguyễn Thị Thỉ
Họ và tên Nguyễn Thị Thỉ
Ngày sinh 18/05/1969
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị CĐSP tiểu học
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0935132957
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều