Thông tin chi tiết CTCĐ - TTCM "Nguyễn Ngọc Dũng"
Nguyễn Ngọc Dũng
Họ và tên Nguyễn Ngọc Dũng
Ngày sinh 03/01/1975
Giới tính Nam
Chức vụ CTCĐ - TTCM
Học hàm, học vị ĐHSP tiểu học
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0965365465
Thư điện tử ngocnhanmeo@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều