Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thu Hương
CUV - P.Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hương
Ngày tháng năm sinh 15/05/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHSP Tiểu học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0982748315
Email huonggiangson70@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều