Thông tin chi tiết CUV - P.Hiệu trưởng "Lê Thị Thu Hương"
Lê Thị Thu Hương
Họ và tên Lê Thị Thu Hương
Ngày sinh 15/05/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ CUV - P.Hiệu trưởng
Học hàm, học vị ĐHSP Tiểu học
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0982748315
Thư điện tử huonggiangson70@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều