Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thanh Nhàn
Nhân viên Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày tháng năm sinh 11/04/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị TCTin
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0947560123
Email thanhnhantekt@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều