Thông tin chi tiết Nhân viên "Lê Thị Thanh Nhàn"
Lê Thị Thanh Nhàn
Họ và tên Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh 11/04/1980
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên
Học hàm, học vị TCTin
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0947560123
Thư điện tử thanhnhantekt@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều