Thông tin chi tiết Giáo viên "Lê Thị Kim Yến"
Lê Thị Kim Yến
Họ và tên Lê Thị Kim Yến
Ngày sinh 20/09/1964
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị ĐHGD đặc biệt
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0912424159
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều