Thông tin chi tiết:
Lê Thị Kim Yến
Giáo viên Lê Thị Kim Yến
Ngày tháng năm sinh 20/09/1964
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHGD đặc biệt
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0912424159
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều