Thông tin chi tiết:
Lê Thị Khuyên
Giáo viên Lê Thị Khuyên
Ngày tháng năm sinh 21/11/1976
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHSP tiểu học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0914698959
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều