Thông tin chi tiết Giáo viên "Lê Thị Khuyên"
Lê Thị Khuyên
Họ và tên Lê Thị Khuyên
Ngày sinh 21/11/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị ĐHSP tiểu học
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0914698959
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều