Thông tin chi tiết Giáo viên "Lê Thị Diệu Thúy"
Lê Thị Diệu Thúy
Họ và tên Lê Thị Diệu Thúy
Ngày sinh 06/03/1977
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị ĐHKH Anh Văn
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0905503357
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều