Thông tin chi tiết:
Lê Thị Diệu Thúy
Giáo viên Lê Thị Diệu Thúy
Ngày tháng năm sinh 06/03/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHKH Anh Văn
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0905503357
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều