Thông tin chi tiết Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng "Đỗ Thị Lê"
Đỗ Thị Lê
Họ và tên Đỗ Thị Lê
Ngày sinh 10/10/1963
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng
Học hàm, học vị ĐHSP Địa
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0979525057
Thư điện tử dothiledh@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều