Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Lê
Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng Đỗ Thị Lê
Ngày tháng năm sinh 10/10/1963
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHSP Địa
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0979525057
Email dothiledh@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều