• :
 • :
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Lê Thị Thúy Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915585289
  • Email:
   lethithuyhoa.thcs@quangtri.gov.vn
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV - P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0982748315
  • Email:
   huonggiangson70@gmail.com
 • Cao Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP tiểu học