Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Ngọc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ - TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0965365465
  • Email:
   ngocnhanmeo@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV - P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0982748315
  • Email:
   huonggiangson70@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều