Ban lãnh đạo
 • Đỗ Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Địa
  • Điện thoại:
   0979525057
  • Email:
   dothiledh@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV - P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0982748315
  • Email:
   huonggiangson70@gmail.com
 • Cao Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP tiểu học
Tin tức
Tin đọc nhiều