• :
 • :
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Lê Thị Thúy Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915585289
  • Email:
   lethithuyhoa.thcs@quangtri.gov.vn
 • Trương Thị Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0946580117
 • Lê Thị Diệu Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHKH Anh Văn
  • Điện thoại:
   0905503357
 • Lê Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0914698959
 • Trần Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   TC HC văn thư
  • Điện thoại:
   01238991889
 • Lê Thị Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   TCTin
  • Điện thoại:
   0947560123
  • Email:
   thanhnhantekt@gmail.com
 • Trần Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHGD đặc biệt
 • Nguyễn Thị Thỉ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0935132957
 • Nguyễn Ngọc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ - TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0965365465
  • Email:
   ngocnhanmeo@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV - P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   0982748315
  • Email:
   huonggiangson70@gmail.com
 • Võ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiểu học
  • Điện thoại:
   0942787159